Aktuality

Dne 26. 09. jsme v rámci Evropského dne jazyků oslavovali jazykovou rozmanitost v Evropě a podporovali znalosti většího počtu jazyků u studentů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami. Naše gymnázium a jazyková škola má mezinárodní charakter a studenti se účastnili různých zajímavých akcí. Také jsme se se studenty jazykové školy zapojily do těchto oslav a 24. 09. 2020 na Letenském náměstí oslavili Evropský den jazyků.   Studenti měli přednášky o světových jazycích , dostali tipy jak se učit cizí jazyky, nechyběla ani jazyková úniková hra a další hry a kvízy.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
V rámci seznámení se s českou kulturou a historií se studenti ročního kurzu vydali na vycházku do historického centra Prahy. Byl slunečný den a naplánovanou dopolední procházku Prahou jsme si opravdu užili.  Program začínal prohlídkou Národního divadla, kde se studenti dozvěděli spousty zajímavých a všeobecně nepříliš známých informací, například o Hynaisově oponě. Následně byla krátká přednáška o kavárně Slavii a poté jsme se se studenty přesunuli směrem k bývalému dívčímu gymnáziu Minerva. Dále jsme zamířili do Ostrovní ulice, kde jsme prošli kolem Knihovny Václava Havla a zamířili jsme ke kostelu sv. Martina ve zdi. Odtud jsme se protáhli pražskými ulicemi až na Betlémské náměstí, kde proběhly dvě přednášky – o Betlémské kapli a o Náprstkově muzeu. Pokračovali jsme v cestě a navštívili kostel sv. Jilji, prohlédli si pomník mistra Jana Husa a dům U Kamenného zvonu, až jsme došli na Staroměstské náměstí ke Staroměstské radnici a domu U Minuty. Z tohoto frekventovaného místa  jsme se vydali do Celetné ulice, kde jsme si prohlédli zajímavý kubistický dům U Černé Matky Boží. Poté nás čekala již jen poslední zastávka a to před Prašnou bránou. U Prašné brány proběhla poslední přednáška a závěrem jsme všechny přednášející odměnili potleskem. Vycházka se vydařila. Spojili jsme příjemné s užitečným a strávili jsme hezké dopoledne v centru našeho krásného hlavního města.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
     Zahájení ročního kurzu českého jazyka proběhlo formou výletu do starého historického města s řadou gotických, barokních a renesančních staveb – Českého Krumlova a seznámením se spolužáky v neformálním prostředí. Cílem této akce bylo seznámení žáky s českou kulturou, zvyky a tradicemi České republiky, ukázat město, které se málem nestalo hlavním městem České republiky a seznámit studenty.  Po příjezdu byla prvním cílem návštěva centra města a prohlídka historického jádra. K prohlídce města dostali studenti odborný výklad o historii města a jeho roli v českých dějinách. Poté jsme navštívili Plášťový most, rozsáhlý komplex zámku Český Krumlov, 5 krásných nádvoří a zámecké zahrady, rokokový letohrádek Bellarie, gotický kostel sv. Víta, který byl postaven v 15. století a který dokresluje známé panorama města. Nezapomněli jsme ani na výstavy klasického a moderního umění, které probíhají v Egon Schiele Art Centrum a mnoho dalších zajímavostí. Dále následovaly aktivity, které byly zaměřené na to, aby se žáci a učitelé navzájem poznali. Domu jsme si s sebou odvezli úžasné zážitky a hezké pocity.
ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+