Language Centre 1.SG

Přípravné kurzy na VŠ

Roční a půlroční kurzy jazykové a odborné přípravy ke studiu na VŠ  25 hodin týdně

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí intenzivní kurz českého jazyka pro studenty ze zahraničí. Cílem kurzu je připravit ke studiu na vysoké školy v České republice absolventy středních a vysokých škol ze zahraničí. Výuka je zaměřena na hluboké studium a praktickou aplikaci českého jazyka a odborných předmětů, seznámení s Českou republikou a její kulturou.

Program je navržen tak, aby splňoval požadavky na přijímací zkoušky na veřejné vysoké školy v České republice. Jazyková škola je akreditována Ministerstvem školství ČR. Po úspěšném absolvování kurzů student obdrží certifikované osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovní B1 a B2.

Termíny:

Roční kurz 2023/2024

Začátek kurzů: 04.09. 2023

Konec kurzů: 31.08. 2024

Podmínky přijetí

 • řádně podaná přihláška
 • ověřená kopie dokladů o předchozím vzdělání
 • podepsaná smlouva o studiu
 • zaplacené školné

Náplň kurzu

 • 885 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • podpora kurátora v průběhu celého studia (ubytování, bankovní služby, lékař, nostrifikace a jiné)
 • výuka je vedená zkušenými pedagogy

Ukončení kurzu

 • certifikované osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovní B2

Místo studia

Školné:

 • 106 000 Kč– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • Kurz ČJ – 05. 09. 2022 – 31. 08. 2023

 • STANDART – 885 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 99 000 Kč ( 3 990 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • PREMIUM – 1 065 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 112 250 Kč ( 4 490 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • Kurz ČJ – 04. 09. 2023 -31. 01. 2024

 • 445 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 57 250 Kč ( 2 290 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • Kurz ČJ – 10. 01. 2023 – 31. 08. 2024

 • 445 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 57 250 Kč ( 2 290 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • Kurz ČJ – 02. 11. 2023 – 31. 08. 2024
 • STANDART – 690 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 89 750 Kč ( 3 590 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů
 • PREMIUM – 890 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • 102 250 Kč ( 3 590 EUR )– kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů

Půlroční kurz 2023/2024 

Začátek kurzů: 10.01. 2023

Konec kurzů: 31. 08. 2024

Podmínky přijetí

 • řádně podaná přihláška
 • ověřená kopie dokladů o předchozím vzdělání
 • podepsaná smlouva o studiu
 • zaplacené školné

Náplň kurzu

 • 445 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
 • podpora kurátora v průběhu celého studia (ubytování, bankovní služby, lékař, nostrifikace a jiné)
 • výuka je vedená zkušenými pedagogy

Ukončení kurzu

 • certifikované osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovní B1

Místo studia

Školné:

 • 57 250 Kč – kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů

Kontakt:

Ludmila Kretinina

Zahraniční oddělení, Language Centre
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+