Language Centre 1.SG

Přípravné kurzy na VŠ

Roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na VŠ  25 hodin týdně

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí intenzivní kurz českého jazyka pro studenty ze zahraničí. Cílem kurzu je připravit ke studiu na vysoké školy v České republice absolventy středních a vysokých škol ze zahraničí. Výuka je zaměřena na hluboké studium a praktickou aplikaci českého jazyka a odborných předmětů, seznámení s Českou republikou a její kulturou.

Program je navržen tak, aby splňoval požadavky na přijímací zkoušky na veřejné vysoké školy v České republice. Jazyková škola je akreditována Ministerstvem školství ČR. Po úspěšném absolvování kurzů student obdrží certifikované osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovní B2.

Termíny

Začátek kurzů: 10.09. 2019

Konec kurzů: 31.08. 2020

Podmínky přijetí

  • řádně podaná přihláška
  • ověřená kopie dokladů o předchozím vzdělání
  • podepsaná smlouva o studiu
  • zaplacené školné

Náplň kurzu

  • 875 akademických hodin českého jazyka a odborných předmětu
  • podpora kurátora v průběhu celého studia (ubytování, bankovní služby, lékař, nostrifikace a jiné)
  • výuka je vedená zkušenými pedagogy

Ukončení kurzu

  • certifikované osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovní B2

Místo studia

  • Masná 700/13, 101 00 Praha 1- Staré Město

Školné:

  • 99 000 Kč – kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů

Kontakt:

Ludmila Kretinina

Zahraniční oddělení, Language Centre
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+