Language Centre 1.SG

Základní údaje

1. Slovanské gymnázium je střední škola zaměřená na kvalitní všeobecné vzdělání. 

Filozofie školy předpokládá mezinárodní charakter, modernizaci a zdraví dětí. 

Učební plán školy se zaměřuje i na humanitní předměty, jakožto Politologie, Právo, Diplomacie a mezinárodní vztahy a Ekonomie.

 

Pomaturitní studium

Kromě klasického studia a jazykových kurzů nabízíme také možnost ročního pomaturitního studia pro ty, kteří ještě s výběrem vysoké školy nemají jasno, nebo chtějí své jazykové schopnosti dostat o dva znalostní stupně výše.

 

Zázemí pro studenty

Budova školy se nachází v krásném prostředí historického centra Prahy. Studenti mohou využívat školní jídelnu. V areálu školy je k dispozici WiFi.

Naši studenti se pravidelně účastní soutěží všeho druhu, na kterých sklízí řadu úspěchů. Samozřejmostí je i široké spektrum mimoškolních aktivit a akcí. Ve škole fungují žákovský a sportovní klub. Pro chvíle oddechu je k dispozici například i pingpongový stůl a stolní fotbálek.

 

Struktura školy

Škola vznikla v roce 2006 v Praze a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Studium probíhá v souladu s učebním plánem stanoveným rámcovým vzdělávacím programem.

 

1. Slovanské gymnázium nabízí zájemcům o studium následující obory:

Obor Zaměření Kód Forma Jazyk výuky
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Denní Čeština, vybrané předměty v anglickém jazyce
Gymnázium Všeobecné 79-41-K/41 Dálková Čeština

 

Právní informace:

1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

se sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Identifikační číslo: 71 340 769

Resortní identifikátor: 651 028 922

Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve složce 2006 pod pořadovým číslem 087

 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+