Language Centre 1.SG

Školné

Školné pro rok 2018/2019

 

Denní forma vzdělávání – 45 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2018/2019, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

Dálková forma vzdělávání – 45 000 Kč za školní rok (platí pro žáky, kteří započnou studium ve školním roce 2018/2019, a tato částka je stálá po celou dobu studia)

 

Stipendium

Gymnázium oceňuje vynikající studijní výsledky a mimořádné úspěchy našich studentů.

Stipendium je udělováno ve dvou formách:

  1. Žákům, kteří mají na obou vysvědčeních ve školním roce celkový průměr do 1, 20, bude na příští školní rok prominuto 30 % z celkové částky školného.
  2. Žákům, kteří prokáží mimořádnou aktivitu v rámci akcí pořádaných gymnáziem nebo jsou mimořádně úspěšní ve školních i mimoškolních aktivitách, může poručenská rada školy udělit mimořádné stipendium.

Rozhodnutí poručenské rady bude známo vždy k 10. červnu probíhajícího školního roku.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+