Evropský den jazyků

27.10.2020

Dne 26. září jsme v rámci Evropského dne jazyků oslavovali jazykovou rozmanitost v Evropě a podporovali znalosti většího počtu jazyků u studentů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami. Naše gymnázium a jazyková škola má mezinárodní charakter a studenti se účastnili různých zajímavých akcí. Také jsme se studenty jazykové školy zapojili do těchto oslav a 24. 09. 2020 na Letenském náměstí oslavili Evropský den jazyků.

Studenti měli přednášky o světových jazycích, dostali tipy, jak se učit cizí jazyky, nechyběla ani jazyková úniková hra a další hry a kvízy.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+