Další spolupráce

19.07.2018

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FFUK
ÚČJTK se věnuje zkoumání mnoha jazykovědných oblastí. Nabízí studium Českého jazyka a literatury, nebo Češtiny v komunikaci neslyšících v bakalářském a navazujícím magisterském specializačním studijním programu, nebo v navazujícím magisterském oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Ústav umožňuje našim studentům podílet se na sestavování jazykových korpusů, v oblasti pedagogiky podporuje další vzdělávání našich učitelů. Ústav vysílá na naše gymnázium studenty oboru Učitelství na pedagogickou praxi.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+