Language Centre 1.SG

Profil absolventa

Obecné vlastnosti

 • dobrá znalost tří světových jazyků
 • všeobecný rozhled
 • odborné znalosti
 • schopnost pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol
 • uplatnění především v oblasti sociologie, filologie, politologie, diplomacie, práva a ekonomie
 • schopnost pracovat ve vědeckých institucích a mezinárodních organizacích, včetně Evropské unie

 

Kromě toho se naši absolventi vyznačují:

 • vědomím o svém nadání či talentu v určité oblasti, který jim bylo umožněno rozvíjet po celou dobu studia
 • vysokou mírou empatie, porozuměním k druhým
 • sebevědomím a vírou sama v sebe
 • schopností rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem pozitivního, kulturního a zdravého vztahu k životu
 • schopností tvořivé práce
 • schopností zacházet s fakty i domněnkami (klademe důraz na to, aby žáci věděli, kde příslušná fakta najít)
 • schopností vnímat umění a rozumět mu, chránit umělecké projevy lidstva
 • schopností prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů
 • schopností orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění
 • úsilím o rozvinutí osobnosti v souladu s jeho psychickými možnostmi a v souladu s jeho individualitou
 • chápáním demokracie a poznáním filosofických aspektů v chápání okolního světa podle svého svědomí a své osobnosti, tolerancí k různým kulturním a náboženským projevům a jejich pochopení

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+