Language Centre 1.SG

Proč jít k nám

Slovanské gymnázium je prestižní škola, ze které vychází absolventi nejen perfektně připravení na budoucí studium, ale i schopní najít uplatnění na trhu práce. Při studiu klademe velký důraz na cizí jazyky, právo, diplomacii, mezinárodní vztahy, matematiku a ekonomii.

Různorodost vysokých škol, na které se hlásí naši absolventi, odráží pestrou nabídku předmětů vyučovaných na naší škole. Připravujeme tak žáky na výběr budoucí vysoké školy a k jejich specializaci je vybavíme znalostí cizích jazyků. Naši absolventi po maturitě odcházejí na vysoké školy právnické, technické, lékařské či filozofické. Vychováváme také schopné manažery.

Na co se u nás můžete těšit?

  • praxe ve 3. a 4. ročníku v soukromých podnicích a státních institucích
  • žáci se během studia naučí minimálně tři světové jazyky
  • prominutí školného při dosahování vynikajících studijních výsledků
  • efektivní podpora žáka při řešení přijímacích zkoušek na VŠ a aktivní pomoc při hledání pracovních příležitostí
  • gramatické a konverzační kurzy češtiny pro cizince
  • kvalitní jazykové kurzy

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+