Language Centre 1.SG

Filosofie školy

Naše vize a cíle

Různorodost a široká škála zajímavých předmětů nabízená naším učebním plánem napomáhá k tomu, že absolventi gymnázia máji

možnost se kvalitně připravit nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ.

Intenzivní příprava žáků v rámci filologického, humanitního a matematicko-ekonomického zaměření napomáhá k tomu, že naši absolventi jsou úspěšní v příjímacím řízení na fakulty lékařské, chemicko-technologické, jaderné fyziky, právnické, sociálních věd, fyziko-matematické, mezinárodních vztahů a ekonomické jak v rámci ČR, tak i zahraničí.

K realizaci záměru školy, jímž je kvalitní příprava žáka ke vstupu na VŠ, napomáhá pedagogický sbor, který je ve 3. a 4. ročníku zastoupen i vysokoškolskými profesory. Ti metodou výkladu učebního materiálu maximálně přibližují studium na VŠ a napomáhají k nasměrování při výběru své budoucí profese.

Mezinárodní zaměření se od začátku projevuje ve specifikaci učebního plánu, který zahrnuje výuku třech cizích jazyků (jeden povinný, dva další – povinně volitelné).

K výuce cizích jazyků napomáhají nejenom kvalitní pedagogové, kteří jsou většinou rodilými mluvčími s filologickým vzděláním, ale i samotní spolužáci, mezi kterými jsou hodně zastoupeny děti z bilingvních rodin. Díky vzájemné komunikaci, mají žáci možnost seznámit se i s jinými národnostními kulturami, mentalitou, tradicemi a zvyky.

Učební plán školy se zaměřuje i na humanitní předměty, jakožto Politologie, Právo, Diplomacie a mezinárodní vztahy a Ekonomie.

Různorodost a široká škála zajímavých předmětů nabízená naším učebním plánem napomáhá k tomu, že absolventi gymnázia máji možnost se kvalitně připravit nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ.

Intenzivní příprava žáků v rámci filologického, humanitního a matematicko-ekonomického zaměření napomáhá k tomu, že naši absolventi jsou úspěšní v příjímacím řízení na fakulty lékařské, chemicko-technologické, jaderné fyziky, právnické, sociálních věd, fyziko-matematické, mezinárodních vztahů a ekonomické jak v rámci ČR, tak i zahraničí.

K realizaci záměru školy, jímž je kvalitní příprava žáka ke vstupu na VŠ, napomáhá pedagogický sbor, který je ve 3. a 4. ročníku zastoupen i vysokoškolskými profesory. Ti metodou výkladu učebního materiálu maximálně přibližují studium na VŠ a napomáhají k nasměrování při výběru své budoucí profese.

Klasický učební plán gymnázia nepředpokládá praxi žáků mimo prostory školy. I přesto náš program mimoškolních aktivit se zaměřuje na spolupráci s mezinárodními společnostmi a nadnárodními korporacemi, kde je umožněno žákovi v rámci odborných stáží využít svých jazykových a teoretických znalostí nabytých v hodinách. V rámci výuky odborných předmětů jsou běžné také návštěvy známých osobností, diplomatů, podnikatelů a vědců organizované ve formě besed, přednášek a seminářů s žáky. Díky činnosti Centra profesního rozvoje, který je nedílnou součásti struktury školy, se podobných tematických přednášek a besed mohou účastnit i rodiče naších žáků.

Úspěšnost studia žáků na naší škole není pouze výsledkem dobře odvedené práce vedení školy a pedagogů, ale v první řádě také spolupráce a funkčnosti trojúhelníku „rodič-žák-škola“.

Střední škola je místo, kde žáci načerpávají teoretické znalosti, ale zároveň se i připravují na dospělý život.

 

Individuální přístup

1. Slovanské gymnázium využívá všechny získané prostředky k financování vzdělávání svých studentů. Jako soukromá škola realizujeme pro naše studenty podstatné výhody, které nejsou běžné na státních školách.  Především umožňujeme opravdový individuální přístup. Naši učitelé poskytují svým studentům pravidelné konzultace a individuální doučování a pomáhají jim dosáhnout úspěchu.

Studijní oddělení podporuje studenty při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy. Pomáhá jednotlivým studentům vyhledat co nejvíce informací a sděluje jim všechny důležité podmínky pro úspěšné zvládnutí zkoušky.

Maturantům, kteří se rozhodli nepokračovat dále ve studiu na vysoké škole, pomáhá studijní oddělení aktivně hledat možnosti pracovního zařazení podle jejich zájmů a schopností.

V případě jakýchkoli problémů či potřeb je žákům stále k dispozici zkušený výchovný poradce. Každý má možnost svůj problém také napsat a anonymně hodit do schránky důvěry, která je umístěna v žákovském klubu.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+