Neuměla ani slovo česky – po absolvování ročního kurzu složila úspěšně přijímací zkoušky v českém jazyce na českou VŠ, kde nyní úspěšně studuje

17.04.2020

Katerina Novokreshchenova absolvovala náš roční přípravný kurz ve školním roce 2018/2019. Kurz jí byl doporučen její velmi dobrou kamarádkou, která absolvovala kurz rok před tím. Před příletem nemluvila ani slovo česky.

Tato mladá dáma vystudovala v Rusku právnickou fakultu.

Vedoucí naší jazykové školy jí pomohla s nostrifikací tohoto studia. Zadala za Katerinu žádost na základě plné moci a ta byla schválena.

Po hotové nostrifikaci a úspěšném absolvování ročního kurzu českého jazyka složila přijímací zkoušky v českém jazyce na magisterské studium na ČVUT, konkrétně dopravní fakultu – logistika.

Studentce se velmi roční kurz líbil. Oblíbila si paní Lilii, která roční kurz vedla. S bývalými spolužáky se dodnes potkává.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+