Language Centre 1.SG

Aktivity školního roku

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

 

Podzimní prázdniny29. 10. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny11. - 17. 2. 2019

 

Plán aktivit ve školním roce 2018/2019

 

 • 3. 9. – slavnostní zahájení školního roku
 • 5. 9. – burza učebnic
 • 5. – 13. 9. – třídní schůzky k začátku školního roku
 • 11. 9. – ústní maturitní zkoušky
 • 17. – 19. 9. – adaptační kurz prvních ročníků
 • 26. 9. – projektový den „Evropský den jazyků“
 • Přednášky a besedy se zajímavými hosty
 • Setkání se studenty z vysokých škol
 • Prezentace gymnázia na základních školách
 • Halloween ve škole
 • Přednášky o prevenci sociálně-patologických jevů
 • Projekt Bankéři jdou do škol
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Dny otevřených dveří
 • Schola Pragensis
 • Školní olympiády v přírodovědných předmětech
 • Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
 • Dny otevřených dveří
 • Výlet na vánoční trhy do zahraničí
 • Vánoční besídka
 • Školní olympiády v cizích jazycích
 • Matematická olympiáda
 • Dny otevřených dveří
 • Maturitní ples
 • Vyhlášení podmínek přijímacího řízení a počtu přijímaných
 • Návštěva veletrhu vysokých škol Gaudeamus
 • Pololetní klasifikace
 • Prezentace gymnázia na základních školách
 • Lyžařský kurz
 • Dny otevřených dveří
 • Školní soutěž v humanitních předmětech
 • Přijímání přihlášek ke studiu na gymnáziu
 • Testování žáků cizinců z českého jazyka
 • Velikonoce ve škole
 • Den studentské samosprávy na mezinárodní den učitelů
 • Fotografování tříd
 • Odevzdání seznamu literatury k maturitní zkoušce
 • Výběr volitelných seminářů pro budoucí třetí a čtvrtý ročník
 • Písemná maturitní zkouška – sloh z ČJ
 • Maturita nanečisto
 • Přijímací zkoušky na gymnázium (státní i vlastní kola)
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a počtu přijatých uchazečů
 • Předání vysvědčení za 4. ročník maturantům
 • Poslední zvonění
 • Zapojení do soutěže Puškinův památník
 • Uzavření čtvrtletní klasifikace
 • Odevzdání maturitních prací a jejich posudků
 • Projektový den
 • Didaktické testy státní maturitní zkoušky
 • Profilová část maturitní zkoušky
 • Náhradní termíny státní přijímacích zkoušek
 • Další kola přijímacího řízení
 • Předání maturitního vysvědčení
 • Exkurze a výlety v době konání maturitních zkoušek
 • Zkoušky Scio nanečisto pro žáky třetího ročníku
 • Soutěž učitel roku
 • Uzavření závěrečné klasifikace
 • Vodácký kurz
 • Turistický týden
 • Třídní výlety
 • Testování žáků cizinců z českého jazyka
 • Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro opravný termín na podzim

 

Organizace školního roku 2018/19

26.07.2018
Detailní rozpis organizace celého školního roku 2018/19, vydaný Ministerstvem školství.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+